Beze švu nebo se švem?

Co jsou ocelové bezešvé přesné trubky?

Ocelové bezešvé trubky jsou nesmírně důležité, protože jsou schopny odolávat rzi nebo kyselinám stejně tak, jako vysokým i nízkým teplotám. Právě pro jejich vlastnost odolávat kyselinám se používají ocelové bezešvé trubky pro přepravu hořlavin s různými délkami, sílou stěny i vnějším průměrem přesně podle toho, do jakého odvětví je danou trubku potřeba použít.

ocelová bezešvá trubka

Jak se takováto trubka vyrábí?

Trubka je to ocelové, bezešvá a přesná a vyrábí se těmito způsoby:

  • válcování za tepla (za pomoci pece, do které se posílá sochor a po získání určité plasticity materiálu dojde k jeho deformaci na požadovaný rozměr; následně dojde k ochlazení vodou a trubky se řezou na požadovanou délku),
  • válcování za studena (výroba probíhá za nižších teplot a trubka musí projít procesem žíhání),
  • redukované za tepla,
  • redukované za studena.

Kde se bezešvé ocelové přímé trubky používají?

Trubky se používají s ohledem na jejich vlastnosti – nedostatečný šev, vysoká pevnost v tahu aj. Všude tam, kde je toto vhodné, se používá tento typ trubek, jsou to například:

  • hydraulické systémy (hydraulický válec je bezešvou ocelovou trubkou),
  • energetický průmysl (např. tepelné jímky v kotli, tenkostěnné ocelové potrubí pro potřeby vytápění bytů),
  • stavební průmysl (např. vrták u vrtání studny, instalace do pouzder, čerpání oleje, přenos média potrubím aj.),
  • chemický průmysl (pracují s toxickými přípravky a u rafienrie vznikají velké tlaky, které ocelové bezešvé trubky hravě překonávají),
  • letecký průmysl, automobilový průmysl a stavba lodí (v těchto oborech je potřeba bezešvých trubek s co nejmenší hmotností).

Zpracování oceli

Ocelové bezešvé trubky přesné Mtz-servis jsou nesmírně důležité, protože (ač o tom mnozí z nás ani neví) se používají všude kolem nás – počínaje vrtáním studny, přes vytápění domácností, pokusy v chemickém odvětví až po letecký a automobilový průmysl. Pokud byste chtěli zjistit bližší informace o tomto typu trubek, odborníci z MTZ-servis.cz