Jak je to s prodejem s.r.o.?

Pokud chcete prodat společnost s ručením omezeným, ale chystáte se tuto věc provádět poprvé, měly byste se na to pořádně připravit. Bohužel při prodeji s.r.o se to neobejde bez nekonečného vyřizování a starostí, Jak jistě víte tyto právní záležitosti nejsou záležitosti na den. Prodej se vším všudy vám vždy zabere nejméně týden. Ve většině případů seženete takovou firmu za necelých 9,999 Kč. Ovšem se mohou objevit i případy kdy je cena vyšší.

Pokud jste však vy ten Prodejce, tedy ta daná osoba, která firmu prodává jako první krok si nastudujte veškeré potřebné paragrafy a dokumenty, aby vše probíhalo tak jak má.

Podpis smlouvy

Povinnosti převodce při převádění podílu – Vy jakožto převodce budete zákonně ručit za dané závazky spojené s převedeným podílem, takže jakmile se bude převádět nebo byl převeden daný podíl, nadále budete zákonně ručit za určité závazky, samozřejmě jenom na dobu neurčitou. Jako u všech právních převodů či ostatních převodů bude potřeba smlouva o převodu obchodního podílu, Pamatujte na to, že jakákoliv smlouva musí být v papírové podobě s podpisy obou stran tedy vás a druhé strany. Pokud se však smlouva nebude nacházet v papírové verzi bude vedena jako neplatná smlouva (Vždy se na dané smlouvě musí nacházet podpisy obou stran). Co se týče stavu prodávané společnosti budete za stav zodpovědný vy jakožto původní majitel, to samé platí i na opak, pokud byste vy byl na pozici kupujícího. Také si dávejte pozor na vady, pokud by se stalo že by daný nabyvatel našel jakoukoliv vadu v podílu nebo společnosti, je jeho povinností to oznámit původnímu majiteli či vlastníkovi, a to po dobu 6 měsíců od převodu podílu. Pokud nabyvatel nalezne jakoukoliv vadu má nárok hned na tři možnosti řečení 1) Může si zažádat o odstranění vady, 2) Jako druhá možnost je jakási sleva z kupní smlouvy, takže nezaplatíte za firmu takovou cenu, 3) A jako poslední je možné odstoupit od smlouvy úplně.

Prodej společnosti s ručením omezeným (neboli prodej s.r.o. https://www.companiesandoffices.cz/prodej-spolecnosti/ ), může mít 3 různé formy (tzv. 3 způsoby prodeje)

1) Prodej majetku firmy (pouze prodáte veškerý majetek firmy, ale firma vám zůstane)

2) Prodej podílu (v případě kdy má firma dva společníky a dělí se na dva podílu. Pokud jste jedním ze společníků a už vám to nevyhovuje můžete svůj podíl prodat)

3) Prodej s.r.o. (tedy prodáte jak majetek, tak i samotný podnik či firmu)

Prodej s.r.o. jakožto v celku se využívá nejvíce ze všech možností. V tomto případě dojde na převod Vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího na základě kupní smlouvy. V souvislosti s tím přecházejí také veškeré závazky firmy na kupujícího. Prodávají se tím pádem zavazuje odevzdat podnik kupujícímu. Poté už jenom stačí aby kupující zaplatit dohodnutou a stanovenou kupní cenu a poté si může podnik či firmu převzít.

Prodej s.r.o podpis smlouvy

– Vzory smlouvy o převodu obchodního podílu a kupní smlouvy, jak už bylo řečeno výše budou muset být stvrzeny oběma podpisy jak jedné, tak i druhé strany, v případě že se smlouvy nepodepíšou a nebudou vytištěny v papírové verzi, nebudou vedené jako plané smlouvy a poté smlouvy neplatí.

Smlouva o převodu obchodního podílu se neobejde bez 4 důležitých paragrafů a těmi jsou: § 135 odstavec 1 ZOK, § 207, § 2 Odstavec 2 a jako poslední a 4 paragraf je § 8 zákona č. 304/2013 SB. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Kupní smlouva se neobejde bez § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup