Chotěbuz u Českého Těšína

Malou obec Chotěbuz pravděpodobně neznáte. Leží v okrese Karviná nedaleko Českého Těšína a má pouhých asi 1300 obyvatel. Ale i tak malé městečko má co nabídnout.
Mezi největší lákadla pro turisty patří Archeopark. Historie tohoto místa sahá až do pravěku. Na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby kamenné zde bylo vybudováno opevněné sídlo. To zaniklo v mladší době laténské a asi po 1200 letech bylo znovu osídleno, tentokrát Slovany, kteří zde zavítali v raném středověku. Na zbytcích, které ze opevnění zbyly, vybudovali sídlo nové. Díky dobré poloze mohli Slované kontrolovat obchodní stezky. Počátkem 11. století lidé sídlo znovu opustili a přemístili se do Těšína. Těšínský hrad a městečko vybudované v podhradí se kvůli ještě lepší poloze hradu stalo novým sídlem. Tím osídlení v Chotěbuzi končí.
lidská lebka
V Archeoparku bylo objeveno mnoho archeologických nálezů:
·         Halštatské železné náramky
·         Železné pouto
·         Jezdecká výbava: ploténková ostruha a masívní třmen, přezky, železné udidlo
·         Kosti halštatského muže
·         Nálezy spojované s obchodní činností: stříbrný denár, korálek z černé sklovité pasty, lopatkovitý klíč
·         Velkomoravské importy: ostruha, třmen, sekery, náušnice
·         Nálezy související se zemědělstvím: pozůstatky skladovaných potravin, železné radličky, železné srpy, pražnice, pekáčovité nádoby, kameny ručních mlýnků na mouku, kosti zvířat, ovčácké nůžky
Díky získaným nálezům a informacím se podařilo objasnit historii tohoto místa. Vstupní budova Archeoparku Chotěbuz-Podobora byla dokončena v prosinci roku 2015 a tvoří jednu z poboček Muzea Těšínska.
haraburdí na trávě
Rybí dům
Rybí dům v Chotěbuzi slouží jako restaurace, prodejna ryb a nabízí také ubytovna. Ve zdejším akváriu s obsahem 300 000 litrů můžete pozorovat sladkovodní ryby z našich řek a rybníků. Uvidíte třeba štiky, jesetery, karase, boleny, slunky atd. V menších akváriích si prohlédnete méně známé akvarijní rybičky. No a v restauraci si určitě dejte nějakou rybí specialitu.