Jak podnikatelsky uspět v Asii?

V dnešním globálním obchodním světě musí být podnikatelé, kteří chtějí prorazit do daleké ciziny, schopní v mnoha oblastech. Základní schopností je zvládnout logistické složitosti mezinárodního obchodu, jako je dovoz/vývoz, daně, cla, místní regulace a předpisy, a tak dále. Kromě toho je však nezbytné zvládnout práci mezi různými kulturami, zejména pak když se bavíme o tak rychle rostoucím regionu, jako je Asie s více než 4 miliardami lidí.
Úspěšná investice
Podle nedávného výzkumu společnosti McKinsey & Company bude Asie do roku 2040 představovat více než polovinu světové ekonomiky. S tím, jak se do Asie rozšiřuje stále více podniků, je potřeba najít styl vedení, který povede k udržitelnému růstu v regionu. To, co funguje dobře na domácím trhu, může být v tak odlišné kultuře zcela nefunkční. Podnikatelé, kteří chtějí opravdu uspět, by měli dobře poznat místní lidi, měli by být otevření nové kultuře a identifikovat právě ty rozdíly, které budou moci využít ve vedení.
Noční Bangkok
Důležité je pochopit, že Asie je opravdu velmi rozmanitá. Rozkládá se na ní 48 států a je zde zastoupeno všech 12 hlavních náboženstvích. Je možné zde zaslechnout téměř všechny jazykové rodiny a většina asijských zemí hovoří více než jedním rodným jazykem. V Asii existuje více než 2000 živých jazyků a představuje 60 % světové populace.
Kulturní rozdíly se obvykle projevují v následujících pěti klíčových oblastech:
–          třídní hierarchie ve společnosti
–          úroveň individualismu mezi lidmi
–          role pohlaví
–          tolerance kultury vůči nejistotě
–          vysoká nebo nízká časová preference
Tři klíčové vlastnosti
Na první pohled to vše může vypadat složitě, pravdou ovšem je, že když se vše správně zvládne, nabízí rostoucí Asijské trhy mnoho příležitostí. Klíčové, pro úspěšný vstup na Asijský trh, je rozpoznávání rozmanitosti trhů, navázání dobrých vztahů s místními lidmi a otevřená komunikace s jinými kulturami.