Nejčastější závady oprav bazénů se týkají bazénové filtrace

Únik písku z filtračního zařízení do prostoru bazénu

Každá výměna písku uvnitř filtrační patrony vyžaduje zpětný průplach a po něm tzv. dopírání, což je předběžný proces, který se provádí před samotným započetím filtrace. Nedodržením tohoto postupu se písek může do bazénu z filtrace uvolnit. Jeho únik však také může nastat tehdy, jestliže se písečná zrna omlela a změnila svou velikost (zmenšila se). Tehdy je nutné písek vyměnit za nový.
bubliny ve vodě.jpg

Zavzdušňování filtračního zařízení

Příčinou je nevhodná poloha čerpadla vůči hladině. Výrobci sice uvádí, že se jedná o samonasávací technologii, problém však vzniká tehdy, jestliže je zařízení umístěno příliš vysoko nad hladinou, nebo jsou-li propojovací hadice příliš dlouhé. Situaci lze operativně řešit např. zpětnou klapkou.
stroj na čištění.jpg

Tato závada je také způsobována nedotaženým víčkem filtru před čerpadlem, případně zpuchřelým či prasklým těsněním, anebo uvolněným šroubovým spojem sání čerpadla.

Někdy se stává, zvláště při prvním uvedením filtrace do provozu, že zařízení špatně nasává vodu, proto se doporučuje ruční zavodňování filtrace. Častokrát pomůže čerpadlo nechat cirkulovat bez zapojení k filtraci, aby se zbavilo vzduchových bublinek. Problematická je také příliš nízká hladina vody v bazénu.

Problém se zelenou vodou

Ta může vznikat v souvislosti s malým množstvím písku ve filtrační komoře, anebo v jeho příliš velké frakci (velikosti zrn). Příčinou však mohou být i při vhodné zrnitosti velmi malé organismy vodní řasy, tehdy je nutné nasadit tzv. vločkovač, který je seskupí do větších útvarů. Jestliže je ve vodě řas příliš mnoho, doporučuje se použít vysavač, častěji propírat písek, nebo částečně vyměnit vodu v bazénu.

Závada čerpadla

Pokud vyhazuje jistič, může být závada buď v samotném jističi, v čerpadle, nebo jde o vlhkost ve svorkovnici, v kabeláži, v zásuvce atd. Zjednodušeně řečeno jde o zkrat přívodu elektrického proudu a v takovém případě se vždy obracejte o pomoc na servis a opravy bazénů a jejich příslušenství. Příčinou netočícího se čerpadla může být buď maličkost, např. výpadek fáze u 380 V napětí, anebo také spálená elektronika, vinutí atd. Obecně se doporučuje veškeré závady na čerpadlech konzultovat se servisním technikem.