Vizualizace v podnikání

Jak již bylo řečeno, lidský mozek reaguje podobným způsobem na představu, jako na skutečně prožívanou událost. A právě takový strach může být velmi názorným příkladem tohoto fenoménu. Lidé se často bojí svých vlastních představ, které spřádají ohledně budoucí události, často i notně vzdálené. Přestože k představované události nemusí nikdy dojít, obvykle se na základě emocí a strachu dostaví i fyzické projevy stresu. Třes rukou, bolesti hlavy a nevolnosti.
Pojďme se ale zaměřit na to, jak takovou negativní zkušenost přeměnit na pozitivní, která bude sloužit našemu účelu. Jak se zdá, lidský mozek zas tolik nerozlišuje mezi realitou a představou, takže jej můžeme využít i jako prostředek jak se vydat za našimi vizemi a cíli.
zelené oko
Žádoucí prožitek
Můžeme říct, že vizualizace zapojí do plánování případného podnikání celého člověka. Využije jeho fyzických i psychických schopností. Do vizualizace vašeho záměru se je třeba ponořit všemi smysly, myšlenkami, a nedbat na rušivé okolní vlivy.
Pointou celého procesu je představit si sama sebe v pozici splněného cíle, v době, kdy byste svůj podnikatelský záměr zrealizovali, a zaměřit se na vaše emoce, které ve vás taková situace vyvolává. Jedná se skutečně o splněný cíl? Je to cíl váš, nebo se ženete za vizí někoho jiného? Jak se v této vizi chovají vaši nejbližší? Jak je váš záměr ovlivní? Toto jsou otázky, které je klíčové si položit, když se do vizualizace pustíte.
Shrnutí: Kdy a k čemu?
Jaké jsou další možnosti pro využití vizualizace v podnikání? Výše popsaná možnost není jediná, takže zde vám přinášíme další:
·         představa o řešení
·         rozhodování
·         plánování
·         motivace
žárovka s nožičkami
Vizualizace vám pomůže najít mnoho dalších řešení, která můžete aplikovat při budování vašeho podnikání. Pokud popustíte uzdu své mysli, dočkáte se zajímavých výsledků. Poté, co si uvědomíte, jaké máte možnosti, pomocí vizualizace můžete přistoupit k samotnému rozhodnutí mezi nimi. A může se jednat o rozhodování v nejrůznějších oblastech podnikání – namátkou: lidé, marketing, výroba, způsoby vedení nebo strategická rozhodnutí.
Počítejme s tím, že již víte, co je třeba vykonat, abyste dosáhli výsledku. Dalším, logickým krokem, je vytvořit konkrétní plán, a toho se držet. A především, udržet si počáteční nadšení a motivaci až do konce realizace. Mnoho začínajících podnikatelů ztroskotalo právě na tomto kroků své cesty. Vizualizace vám může pomoci v tom, abyste nerozšířili jejich řady.