Za práci se platí

V naší zemi nepanuje otrokářský řád. A to znamená, že pokud chce někdo ze zaměstnavatelů, aby pro něj někdo pracoval, nemůže ho k práci nutit, ale musí ho k ní motivovat. Což znamená, že mu musí nabídnout určitou mzdu, za kterou bude následně onen zaměstnanec ochoten do práce nastoupit a vykonávat ji.

Tak už to prostě chodí. Ovšem zatímco to působí na první pohled jednoduše, i zde se může vyskytnout potenciální komplikace. A tou je otázka toho, ‚kolik za to‘. A není ani zdaleka jediným problémem, že by byli zaměstnavatelé na peníze skoupí. Problém může být třeba i s tím, že se při sjednávání pracovního poměru tradičně uvádí nabízená hrubá mzda. A to ve skutečnosti není ona částka, kterou zaměstnanec dostává a za kterou pak žije. Je to jenom částka, kterou zaměstnavatel onomu zaměstnanci poskytne z firemní pokladny.

stříbrná eura

A co se s takovou hrubou mzdou děje? Z té se cestou na zaměstnancův účet odečítá daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění v náležité pevně stanovené výši.

Takže to, co doputuje až k zaměstnanci a čemu se říká čistá mzda, není ani zdaleka tak vysoká suma, jakou byla ona dohodnutá mzda hrubá. A když o tom nemá člověk ponětí, když nechápe rozdíl mezi těmito dvěma mzdami, může to vyvolat i nemalou rozmrzelost nebo zklamání, ba i vztek. Protože zaměstnanec počítal s něčím jiným, než co nakonec dostal.

stříbrné peníze

A abychom takovým nedorozuměním a možným zklamáním předešli, může si i každý laik lehce provést převod hrubé mzdy na čistou, tedy zjistit na základě zaměstnavatelem nabídnuté hrubé mzdy, kolik mu to skutečně hodí. Což může být hodně důležité, protože peníze sehrávají zásadní roli v životě kohokoliv a v jejich případě jdou žerty stranou.

A pokud jste zaměstnanci i vy, může i vám přijít tato kalkulačka vhod. Protože jenom díky ní můžete kdykoliv jednoduše a bez dodatečných výdajů zvědět, jak na tom po výplatě budete. A zda ze svého příjmu vyžijete.