Jak na byznys plán

Byznys plán je jedním z klíčových faktorů při podnikání. Jedná se o dokument, který představuje konkrétní podnikatelský plán. Ten vlastně zformuluje záměry podnikatele, v čem vlastně bude podnikat a jak by měl dosáhnout úspěchu. Jak by měl takový byznys plán vypadat?

mince a bankovky

V minulosti se jednalo o rozsáhlý projekt, jehož sepsání bylo pro podnikatele až frustrující. Dnes jsou naopak vyžadovány krátké a výstižné byznys plány, protože nejde vše naplánovat přesně do puntíku. Věci jsou proměnlivé a stejně tak se vlivem různých podmínek může změnit i tato základní koncepce. Dnes si budoucí podnikatelé vystačí s jednostránkovým dokumentem.
pracovní stůl s počítačem

Jak by měl byznys plán vypadat? Samozřejmě by neměly chybět takové údaje, jako je název firmy, sídlo, jména společníků, kontakty a IČO. Pak už se lze zaměřit na moderní metodu vyplňování nazvanou Lean Canvas. Ta vlastně představuje zjednodušený byznys plán, který se zaměřuje skutečně jenom na ty nejpodstatnější věci. Má 9 částí, které jsou všechny na jedné straně.

První část tvoří zákazníci, kde si podnikatel vybere, která skupina zákazníků je pro něj cílová. Jiné věci budou kupovat teenageři a jiné senioři. Následuje oddíl věnující se problémům zákazníků, kdy je potřeba se do nich vcítit a vybrat ty nejpalčivější. Řešení problému je třetí část dokumentu. Tady se podnikatel zamyslí nad tím, co zákazníci v současné době využívají, aby svůj problém vyřešili. Tímto se specifikuje konkurenceschopnost podniku a také cenové rozmezí, ve kterém se výrobky či služby mohou pohybovat. Další jsou cesty k zákazníkovi, kdy tou nejideálnější je ta, kdy zákazníci budou do prodejny chodit sami. To se ale tak často ze začátku podnikání neděje, proto je potřeba vybrat, jakými cestami se k nim firma dostane. Patří sem e-shop, sociální sítě, reklama, články v časopisech či na webu, blog nebo třeba různé veletrhy. Nejdůležitější částí dokumentu je finanční složka, kdy je potřeba si vymezit fixní a variabilní náklady. Fixní náklady představují takové výdaje, které se každý měsíc opakují a zůstávají stejné – nájem, pojištění, mzdy. Variabilní se potom odvíjí od počtu prodaných kusů produktů či služeb – materiál, krabičky. Poslední složkou je pak neférová výhoda, která představuje něco, co konkurence nemá a ani si to nemůže jen tak přebrat.
mince – kalkulačka – brambora (rozpočet)

Takto si podnikatel vymezí ty nejdůležitější součásti svého podnikání, protože zabíhání do detailů je při začátku podnikání naprosto zbytečné. Spousta informací se časem mění podle toho, jak si produkt či služba povede u zákazníků. Své také ovlivní ekonomika a podnikatelské prostředí.