Měření úhlů pomocí sinusových pravítek

Pokud bychom pátrali po nějaké definici, našli bychom zhruba to, že sinové pravítko je jakási měřící pomůcka, která slouží k nastavení určité hodnoty úhlu vzhledem k základní vodorovné rovině. Tou je Příměrná deska, která je nedílnou součástí tohoto zařízení. Slouží především k měření úhlů v případech kuželovitých částí. Díky jejich pomoci tak lze s maximální přesností vypočítat každý rozměr. Existuje jich více druhů – jednoduché varianty, varianty s hroty, úhelníkové, s radikálem nebo třeba kombinované.

frequency-567755_960_720

Jedná se o metodu nepřímého měření, což znamená, že sinusové pravítko využijeme tam, kde s klasickým úhloměrem nepochodíme. Proto je potřeba k jejich výpočtu použít goniometrických funkcí. Díky tomu známe:

Skládá se z destičky, na níž jsou připevnění dva válečky. Měření probíhá tak, že se na pravítko položí součást, kterou chceme změřit, pomocí koncových měrek pak jeden váleček podkládáme, dokud jeho horní plocha nebude vodorovná s podložkou (zjistíme číselníkovým úchylkoměrem). Právě z výšky podložení a rozteče válečku zjistíme pomocí funkce sinus přesný úhel. Tato metoda je vhodná především pro měření úkosů a kuželů.

  • Tangentové pravítko

Je vlastně obdobou toho sinusového, kdy ale každý váleček má jiný průměr a pomocí měrek se pak nastavuje jejich vzdálenost. K výpočtu úhlu neslouží nic jiného než funkce tangent. Mnohem známější je ovšem první možnost měření.

ruler-161210_960_720

Nabídka sinusových pravítek je velmi rozmanitá. Kromě klasické jednoduché varianty lze sehnat také modely s hroty, úhelníkové, s radiálem či kombinované. Podle náročnosti se pak také odvíjí cena, která obvykle začíná na 4-5 tisících a končí v několika desítkách tisících. Před nákupem je třeba se proto v problematice trochu zorientovat a zjistit, které nástroje pro vás budou užitečné a které nikoliv. Pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníky, kteří vám jistě vysvětlí, co a jak.