Písek do bazénové filtrace musí mít patřičnou velikost zrn

Jaký písek

Vždy rozhoduje zrnitost. Ta by měla být v rozmezí od 0,5 do 1,2 mm. Příliš malá zrnka budou putovat až do nádrže, kde se pak usadí na dně, velká zas nefiltrují dostatečně účinně. Na trhu je dnes mnoho výrobců, kteří nabízí písek do bazénové filtrace v různých kvalitách, a tak na velikost zrn dbejte v první řadě. Stává se poměrně běžně, že jsou s podezřelou slevou nabízena zrnka menší než 0,4 mm.

písek

Filtrace se instaluje vždy tak, aby bylo v její blízkosti odpadní potrubí, nebo alespoň možnost využít kanálu pro odvod tekutiny v době, kdy se provádí tzv. zpětné proplachování. Tím se filtrace zbavuje nánosů, které se v ní zachytily. Zároveň musí jít o místo dobře zabezpečené před povětrnostními vlivy, v ideálním případě na pevném betonovém základu v technické šachtě, a to bezpodmínečně pod úrovní hladiny. Před příchodem zimy se celé zařízení musí zazimovat – důkladně vyčistit, nechat vyschnout a uklidit do vytápěné a suché místnosti.

Nezapomínejte na výkon vašeho čerpadla

Aby zařízení spolehlivě pracovalo, musí mít potřebný výkon. K tomu slouží vhodně dimenzované čerpadlo. Jestliže se k bazénu připojuje i periferní zařízení, jako je vysavač a venkovní solární panely pro ohřev vody, bude zapotřebí složitější výpočet a ten by měl provést odborník. Pro základní systémy však postačí jednoduchý matematický vzorec, kdy se objem nádrže dělí čtyřmi, abychom vypočítali sací výkon čerpadla.

filtrace

Jeho výtlak také ovlivňuje poloha, kde je umístěno. Výkon se snižuje úměrně se vzdáleností a rozhodující je i hloubka technické šachty. Ideální vzdálenost čerpadla od nádrže je mezi čtyřmi a pěti metry. Musíte však dodržet bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení a dbát na minimální vzdálenost od vody, která činí tři metry. K propojení soustavy čerpadla a filtračního boxu slouží speciální hadice z technického polyetylenu či polypropylenu.