Stěhování bytu s vozem z půjčovny dodávek Brno


StÄ›hování svépomocí? ProÄ ne, dnes máme k dispozici techniku, o níž se lidem za socialismu mohlo jen zdát.

Nejste závislí na paní Jechové

Film „Kulový blesk“ je natolik známým šlágrem, že by se mohl zapsat do Guinnesovy knihy rekordů, nejen díky megalomanskému nápadu Dr. Radosty alias Rudolfa Hrušínského přestěhovat naráz dvanáct rodin, ale i mnoha zajímavými výroky a zápletkami. Jednou z nich je výrazná komplikace způsobená paní Jechovou, která si na poslední chvíli přestěhování rozmyslí.

kocour v krabici

Nic takového nemusíte Å™eÅ¡it, pokud se „neupíšete“ stÄ›hovací firmÄ› a hodláte celou akci zvládnout sami. StaÄí vám k tomu pronájem vhodného vozidla, a jestliže vám nevyhovuje termín, nebo celou akci musíte z neodkladných důvodů zruÅ¡it, pak není problém rezervaci vozu stornovat bez poplatků.

PůjÄovny dodávek poÄítají s tím, že vÄ›tÅ¡ina klientů pÅ™ichází se zámÄ›rem využít vozy pro pÅ™evážení nábytku a dalších velkých kusů bÅ™emen, proto se snaží vyjít vstříc a mohou zajistit i potÅ™ebné pomůcky, jako jsou vázací kurty a rudl. VÄ›tÅ¡ina vozů je uvnitÅ™ nákladového prostoru pÅ™izpůsobena pro tyto úÄely a disponuje kovovými úchyty. Vyplatí se ovÅ¡em důkladnÄ› pÅ™evážené vÄ›ci nejen pÅ™ikurtovat, ale také zabalit bublinkovou a fixaÄní fólií, papírovým kartonem nebo textiliemi Äi molitanem. PůjÄovna by vám v případÄ› poÅ¡kození interiéru naúÄtovala náklady na opravu.

plastová přepravka

Vozidlo vracejte v pořádku

Každá nepříjemnost se musí Å™eÅ¡it a tak je lepší jim pÅ™edcházet. Pronajatý vůz vracejte s plnou nádrží paliva, Äistý uvnitÅ™ i zvenÄí, bez Å¡krábanců, odÄ›rek a deformací karosérie. Na každý defekt se pÅ™ijde, nespoléhejte na to, že nÄ›co zatajíte. K vozidlu pÅ™istupujte opatrnÄ›, nebuÄte zbrklí, a jestliže se zrovna necítíte jej řídit, tuto službu za vás zajistí půjÄovna dodávek Brno . Odpadnou vám tak nejvÄ›tší starosti a nenesete odpovÄ›dnost za potíže vzniklé samotným řízením vozidla.