Záchranáři v bílém

Věděli jste, že bílé myši mají sochu? Můžete ji najít v ruském Novosibirsku, kde ji nechal postavit tamější vědecký institut cytologie a genetiky. Tento čin je jedním ze střípků, které vypovídají o tom, jak moc si vědci těchto tvorů cení. A mají proč.

myš a rukavice

Genetický model člověka

Myš žije v blízkosti lidských obydlí už celých 15 000 let. Díky svému kratšímu životu a rychlé reprodukci představuje ideální pokusné zvíře, které navíc s člověkem sdílí neuvěřitelných 98% DNA. S jejich pomocí jsou testovány mnohé výrobky a léky. Především se ale podílejí na výzkumu a vývoji, a to terapií rakoviny počínaje, a zkoumáním efektů cestování ve vesmíru konče.

Nepostradatelná pro výzkum

Ze zvířat používaných k pokusům představují tito drobní hlodavci dle evropských statistik zhruba 60%. V čem vedou nad jinými zvířaty? Kromě vysoké genetické podobnosti s člověkem mají krátký generační cyklus a mnoho potomků. To výzkumníkům umožňuje nejen rychleji zjistit dopad zkoumané látky na potomstvo, ale usnadňuje i samotný chov.
myška v trávě

Zdraví versus etika

Přestože je využití myšek ve výzkumu nutné, snad všichni civilizovaní lidé si uvědomují, že zvíře není věc, a že prováděné experimenty často způsobují zvířatům utrpení. Proto se stále množí snahy o nahrazení hlodavců ve výzkumu například počítačovými modely, nebo tkáňovými kulturami. To ale není proveditelné u každého výzkumu. Pokud je použití zvířat nutné, snaží se vědci držet principu 3R.

Replacement, reduction a refinement

Princip 3R se snaží hledat kompromis mezi nutností experimentů na zvířatech a etickým hlediskem této potřeby. Replacement, neboli nahrazení, v praxi znamená, že zvířata využijeme opravdu pouze k úkonům, ke kterým je to zcela nutné. Reduction, tedy snížení počtu, zase nabádá k použití co nejmenšího počtu zvířat. Zároveň ale musíme mít dostatečný počet výsledků k tomu, aby byl výzkum platný. Refinement, do češtiny překládáno jako zjemnění, potom znamená snahu vytvořit zvířatům co nejlepší životní podmínky a minimalizaci jejich nepohodlí, například tlumením bolesti a anestezií, pokud je součástí experimentu chirurgický zákrok.